Verwijs kreeftenpark

In opdracht van Verwijs Kreeftenpark heeft EK Electronics de gehele licht en kracht installatie geleverd en aangelegd voor de nieuwbouw/ uitbreiding van het huidige pand aan de havendijk te Yerseke. 
Ook de voedingen voor besturingskasten t.b.v. de kreeftenbassins is door ons aangelegd.